hr

Potrzeba obserwacji osób i mienia może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest pragnienie poznania prawdy na temat wierności i prawdomówności partnerów. Wiele osób decyduje się na sprawdzenie swych bliskich w obliczu podejrzeń o zdradę, zatajenie informacji o charakterze finansowym, zdrowotnym itp. Obserwacja osób w ich naturalnym środowisku jest w tym wypadku jedną z najbardziej skutecznych metod ustalenia faktów. Wymaga ona, co prawda, dużego zaangażowania i nieustannej atencji ze strony biura obserwującego wskazaną przez klienta osobę, ale jednocześnie gwarantuje niemal 90% wykrywalność.

Detektyw rozwodowy

Detektyw Szczecin: zdrady, dowody do sprawy rozwodowej

Dokumentacja papierowa, elektroniczna, fotograficzna i audiowizualna jest gromadzona w sposób dyskretny, niezauważalny dla osoby inwigilowanej. Dowody zdrady mogą być przedstawione w sądzie podczas sprawy rozwodowej (materiały ze śledztwa spełniają wymogi formalne dla dowodów sądowych), natomiast detektyw może zeznawać w charakterze świadka. Często właśnie dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu trwania rozprawy oraz orzeczenie wyroku korzystnego dla strony pokrzywdzonej. Składając pozew z orzeczeniem o winie, należy bowiem wskazać materiał dowodowy dokumentujący sytuacje przyczyniające się do rozpadu małżeństwa. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie zapewnia nie tylko satysfakcję i poczucie sprawiedliwości osobie pokrzywdzonej, ale także pozwala na lepszy start w walce o podział majątku, alimenty i opiekę nad dziećmi.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że proces rozwodowy to czas wyjątkowo trudny, w związku z tym gwarantujemy naszym klientom również wsparcie psychologa oraz adwokata.

Pomoc detektywa, a sprawa sądowa

hr

W przypadku sprawy sądowej mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o materiał dowodowy do sprawy rozwodowej. Sąd dopuszcza bowiem:

  • dowody z przesłuchania świadków,
  • dowody z dokumentów urzędowych lub prywatnych,
  • dowody z opinii biegłego,
  • wywiad środowiskowy,
  • dowody z filmu, fotografii, taśm, płyt, zapisy komunikatorów, e-maile, bilingi, wydruki wiadomości.

W kontekście pracy detektywa szczególnie ten ostatni punkt jest bardzo interesujący i daje możliwość przedstawienia naszego oglądu sprawy. Dowody tego rodzaju mają moc taką, jak wszelkie inne zgłoszone w toku postępowania, nie można więc ich umniejszać.

Agencja Averto ze Szczecina specjalizuje się w zbieraniu dowodów. Wiemy jak zdobywać materiały świadczące o niewierności lub nieodpowiedzialności współmałżonka. To sąd ostatecznie ocenia moc dowodów, warto więc, by były one możliwie najbardziej profesjonalnie przygotowane i przedstawione. Jak to zrobić?

Zgodność z prawem

hr

Jeśli dany materiał dowodowy chcemy wykorzystać w czasie sprawy sądowej, musi być on zdobyty zgodnie z prawem. Jeśli więc posiadamy zdjęcia czy filmy, które zostały pozyskane w sposób nielegalny, możemy przez to jedynie przysporzyć sobie problemów. Detektyw posiadający wiedzę z zakresu prawa i doświadczenie w zdobywaniu dowodów daje nam jednak gwarancję tego, że materiał prezentowany w czasie rozprawy jest rzetelny i bezpieczny. Gwarantujemy zawsze materiały o najwyższej wiarygodności.

Docieranie do świadków

hr

Pomoc detektywa nie ogranicza się tylko do kompletowania zdjęć i nagrań, dowody do sprawy rozwodowej obejmują także przesłuchania świadków. Jeśli chcemy dotrzeć do osób, które mogą poświadczyć w naszej sprawie, warto zainwestować w to pewne środki. Świadek może udzielić sądowi informacji o rozpadzie pożycia, zachowaniu małżonków względem siebie oraz dzieci, określić sytuację wychowawczą małoletnich, sytuację zdrowotną oraz możliwości zarobkowe stron. Nawet zeznania świadka pośredniego, który usłyszał o faktach od innej osoby, mogą mieć znaczenie w trakcie sprawy. Detektyw pomoże odnaleźć taką osobę i zadba o to, by pojawiła się na rozprawie.