hr

Zaufanie do pracowników jest elementem, którego nie można przecenić, zwłaszcza że najsłabsze ogniwo w procesie działania to z reguły człowiek. Pracodawca ma prawo oczekiwać od swoich podwładnych pełnej lojalności związanej między innymi z obowiązkiem dbania o dobre imię firmy, jej pozytywny wizerunek, jak również szeroko pojęty interes instytucji. Podejrzenie o nielojalność i zagrożenie ujawnieniem poufnych danych czy planów rozwojowych może stanowić podstawę do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. Ustalenie faktów w tej kwestii i udowodnienie pracownikowi niewłaściwego postępowania pozwala odpowiednio wcześnie zareagować i uniknąć potencjalnych szkód.

Oferujemy:

  • projektowanie systemów monitoringu
  • przygotowanie specyfikacji sprzętowej
  • instalację systemów monitoringu

Zalety:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników i klientów,
  • zabezpieczenie wartościowych przedmiotów,
  • kontrola osób, zarówno pracowników jak i postronnych,
  • możliwość wykorzystania zapisu wstecznego zdarzeń,
  • możliwość integracji z systemem alarmowym i powiadomienia,
  • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami ochrony,
  • możliwość uzyskania lepszych warunków w negocjacjach z ubezpieczycielem.
Monitoring oficjalny i dyskretny