hr

Działalność biura detektywistycznego pozwala na dokonywanie istotnych ustaleń oraz kompletowanie wiedzy na temat sytuacji dłużników, co sprawdza się szczególnie dobrze w sytuacji znacznego zadłużenia lub uporczywego uchylania się od spłaty. Prowadzenie własnego biura przez firmę windykacyjną zapewnia przede wszystkim dyspozycyjność i elastyczność postępowania oraz gwarantuje pełną ochronę informacji przekazywanych przez zleceniodawców. Usługi detektywistyczne wykorzystywane w najtrudniejszych przypadkach mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla pozytywnego zakończenia procesu odzyskiwania należności.

Windykacja długów

Należy przy tym zauważyć, że standardowych czynności detektywistycznych nie mogą wykonywać osoby zatrudnione na stanowiskach windykatorów. Wiele uprawnień wynika bowiem wyłącznie z przepisów Ustawy z dnia 06.07.2001 r. o usługach detektywistycznych. Detektyw zatem pozyskiwać wszelkie niezbędne dane bez względu na ich wrażliwość, nie mając przy tym obowiązku wykazywania interesu prawnego i zasadności ich przetwarzania. Z tego właśnie powodu działalność windykacyjna i detektywistyczna świetnie się uzupełniają.

Zebranie kompleksowej wiedzy o dłużniku, poza ustaleniem majątku, który można poddać egzekucji, pozwala również utrudnić mu prowadzenie dalszych interesów, podczas gdy uchyla się od spłaty zadłużenia na rzecz naszego klienta.