hr

Detektywi Averto są do dyspozycji naszych klientów zarówno na gruncie ich działalności zawodowej, jak również życia prywatnego, zapewniając m.in. ochronę podopiecznych. Wspomagamy kontrolę rodzicielską w miejscach, w których dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo. Monitorujemy poczynania dzieci i młodzieży w Internecie, który w dzisiejszych czasach może być przestrzenią groźną dla nieświadomych użytkowników. Posiadamy niezbędne narzędzia pozwalające ograniczyć dostęp do szkodliwych treści (eksponujących przemoc fizyczną, erotykę, wulgarne słownictwo, przejawy rasizmu, ksenofobii), a także śledzić zachowanie i kontakty dziecka w sieci za pośrednictwem komputera czy telefonu komórkowego (nieodpowiednie towarzystwo, sposoby spędzania czasu, zagrożenie pedofilią, porwaniem itp.). Stwarzamy również klientom możliwość lokalizacji swojego dziecka przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

Ochrona dzieci - kontrola rodzicielska