hr

Wsparciem wywiadu gospodarczego, mającym na celu pozyskanie całościowego obrazu sytuacji dłużników czy potencjalnych kontrahentów, jest wywiad środowiskowy będący elementem standardowych działań detektywistycznych. Umiejętne łączenie faktów, informacji odstępnych z różnych źródeł – oficjalnych i nieoficjalnych – pozwala nakreślić pełny portret osobowy i zabezpieczyć interesy naszych klientów. Wywiad środowiskowy to nic innego jak analiza codziennych kontaktów z otoczeniem (sąsiadami, rodziną, lokalnymi sprzedawcami, znajomymi itd.) i kompletowanie wielu, wydawałoby się nieznaczących informacji, które ujawniają relacje i związki, które złożone w całość pozwalają zbudować spójny obraz uwidaczniający nawyki, nałogi, przyzwyczajenia.

Wywiad środowiskowy

Zebrany materiał środowiskowy w połączeniu z obserwacją doświadczonych detektywów jest narzędziem wymagającym szczególnie delikatnego i ostrożnego podejścia, ponieważ ujawnia istotne szczegóły na temat codziennych zwyczajów, schematów dnia, trybu życia, relacji prywatnych, zawodowych i towarzyskich, statusu materialnego, pozycji społecznej, stanu zdrowia i kondycji fizycznej.