Wywiad środowiskowy

Wiedza jest lepsza

niż domysły

Wywiad środowiskowy

Wsparciem wywiadu gospodarczego, mającym na celu pozyskanie całościowego obrazu sytuacji dłużników czy potencjalnych kontrahentów, jest wywiad środowiskowy będący elementem standardowych działań detektywistycznych. Umiejętne łączenie faktów, informacji odstępnych z różnych źródeł – oficjalnych i nieoficjalnych – pozwala nakreślić pełny portret osobowy i zabezpieczyć interesy naszych klientów. Wywiad środowiskowy to nic innego jak analiza codziennych kontaktów z otoczeniem (sąsiadami, rodziną, lokalnymi sprzedawcami, znajomymi itd.) i kompletowanie wielu, wydawałoby się nieznaczących informacji, które ujawniają relacje i związki, które złożone w całość pozwalają zbudować spójny obraz uwidaczniający nawyki, nałogi, przyzwyczajenia.

Zebrany materiał środowiskowy w połączeniu z obserwacją doświadczonych detektywów jest narzędziem wymagającym szczególnie delikatnego i ostrożnego podejścia, ponieważ ujawnia istotne szczegóły na temat codziennych zwyczajów, schematów dnia, trybu życia, relacji prywatnych, zawodowych i towarzyskich, statusu materialnego, pozycji społecznej, stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

Wywiad środowiskowy