hr

Raport zawiera:

  • Zestaw opinii na temat wiarygodności osoby/firmy,
  • Dane na temat prowadzonych działalności gospodarczych,
  • Informacje dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych z innymi podmiotami,
  • Informacje o nieruchomościach na terenie Polski wraz z informacjami o hipotekach oraz wszczętych egzekucjach komorniczych z nieruchomości,
  • informacje o nieruchomościach zbytych wraz ze wskazaniem, czy sprawa kwalifikuje się do Skargi Pauliańskiej,
  • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami ochrony,
  • Informacje o ruchomościach (np. o tym, czy pojazd posiada ważne OC – jeśli nie, to prawdopodobnie samochód został sprzedany lub zezłomowany),
  • Informacje o tym, czy w portalach windykacyjnych widnieją należności dłużnika wystawione na sprzedaż,
  • Inne informacje kontaktowe i majątkowe, jakie uda się ustalić w trakcie prowadzonych czynności.
Wywiad gospodarczy