hr

Zaufanie do pracowników jest elementem, którego nie można przecenić, zwłaszcza że najsłabsze ogniwo w procesie działania to z reguły człowiek. Pracodawca ma prawo oczekiwać od swoich podwładnych pełnej lojalności związanej między innymi z obowiązkiem dbania o dobre imię firmy, jej pozytywny wizerunek, jak również szeroko pojęty interes instytucji. Podejrzenie o nielojalność i zagrożenie ujawnieniem poufnych danych czy planów rozwojowych może stanowić podstawę do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji. Ustalenie faktów w tej kwestii i udowodnienie pracownikowi niewłaściwego postępowania pozwala odpowiednio wcześnie zareagować i uniknąć potencjalnych szkód.

Identyfikacja nieuczciwych pracowników

Biuro detektywistyczne na zlecenie klientów sprawdza pod względem działalności konkurencyjnej zarówno obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Specjaliści są w stanie ustalić, czy konkretna osoba nie udostępnia danych poufnych osobom niepowołanym lub czy nie wykonuje prac na rzecz konkurencji, przebywając na zwolnieniu lekarskim. Działania monitorujące pomagają walczyć ze zjawiskiem wycieku informacji i ich kradzieżą w sposób dyskretny, nie narażając pracodawców na zarzuty o jawną ingerencję w życie pracownika. Pozwalają potwierdzić lub zniwelować podejrzenia, oczyszczając sytuację w firmie. W wypadku potwierdzenia podejrzeń umożliwiają natomiast przeprowadzenie stosownego postępowania.