hr

Istnieją sprawy, w których jedynym sposobem ustalenia winnego, sprawcy albo osoby w jakiś sposób za coś odpowiedzialnej jest badanie DNA. Jest ono bowiem nośnikiem unikatowej informacji genetycznej o danej osobie lub innym organizmie żywym. DNA występuje w każdej komórce ciała i jest możliwe do wyekstraktownia z krwi, śliny, włosów czy naskórka, dlatego bywa jednym z najmocniejszych dowodów w sprawach kryminalnych, sprawach o ustalenie ojcostwa itp. W wypadku braku materiału w postaci DNA jesteśmy również w stanie pozyskać go do przeprowadzenia stosownych badań.

Uzyskanie materiału do badań DNA