Wiedza jest lepsza

niż domysły

Kim jesteśmy?

Biuro detektywistyczne Averto działa zgodnie z wymaganiami Ustawy o usługach detektywistycznych z dn. 6 lipca 2001 (Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 10 wraz z poz. zm.). 

Licencję detektywa posiada Prezes Zarządu Spółki Małgorzata Marczulewska, a działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonej przez MSWiA nr RD-72/2017. 

Zgodnie z praktyką sztuki detektywistycznej gwarantujemy również pełną lojalność wobec naszych zleceniodawców, jak również daleko posuniętą poufność.